Tipiskie klientu izaicinājumi

  • • Uzņēmuma rezultāti ir tālu no vēlama, attīstības plāni un budžets netiek izpildīts.

    • Vadībai ir problēmas ar procesu kontroli, nav “sistēmas”, daudz attaisnojumu, bet nav proaktīvu darbību.

    • Trūkst darbinieki, dažiem vadības darbiniekiem nevar uzticēt svarīgus uzdevumus, ir konflikti starp darbiniekiem.

    • Ir problēmas ar laicīgu piegādi klientiem, daudz brāķa, daudz klientu pretenziju.

    • “Zemā efektivitātē” un “augsta pašizmaksa” neļauj veiksmīgi konkurēt.

Kā varam palīdzēt?

Mēs palīdzam uzņēmumu īpašniekiem, vadībai un darbinieku komandām ātri atrisināt šīs un citādi formulētās biznesa problēmas. Mēs izmantojam savā praksē Ierobežojumu teorijas (TOC), LEAN un citas metodes. Mums ir uzkrātas gan dziļas teorētiskās zināšanas, gan vairāku gadu un vairāku uzņēmumu izaicinājumu atrisināšanas veiksmīga pieredze.

Uzņēmuma diagnostika (2dienas)

image

• Biznesa procesu organizācija un to sakārtošana
• Informācijas plūsma un komunikācija starp uzņēmuma nodaļām
• Esošo plānošanas un kontroles procedūru funkcionēšana
• Iekšējās kapacitātes rezervju novērtēšana
• Finanšu stāvoklis un tā uzlabošanas potenciāls
Rezultātā - detalizēta ekspertīzes atskaite par uzņēmuma stāvokli un potenciālu, kā arī balstīto uz TOC un Lean principiem uzņēmuma attīstības iespējamo shēmu.

Pieteikties

Uzņēmuma vadības komandas apmācības (fundamentālais bloks 2-3 dienas)

image

Mēs veiksim uzņēmuma vadības komandas intensīvi apmācību TOC un Lean bāzes principiem. Kā viens no vadošajiem TOC ekspertiem Latvijā, Georgijs Buklovskis iepazīstina vadītājus ar domāšanas veidu, kas vienā vai otrā veidā veiksmīgi pielietots gandrīz jebkurā no Fortune 500 kompānijām. Apmācībās tiks balstītas gan uz teorētiskām zināšanām, gan uz reāliem pielietošanas piemēriem Latvijas un citu valsts uzņēmumos.

Pieteikties

Uzņēmuma vadības, speciālistu apmācības (Exucutive bloks 3 dienas)

image

Apmācība ir paredzēta tikai dalībniekiem kuri ir pabeiguši Fundamentālo bloku (vai Georgija Buklovska KIC RV kursa moduli, vai līdzīgās starptautiskās apmācības).
Dalībnieki tiks apmācīti TOC un LTP (Loģiskās domāšanas procesu) tehnikai uzņēmuma dziļo problēmu risināšanai, kā arī uzņēmuma attīstības veiksmīgās stratēģijas izstrādes tehnikai. Īpašs uzsvars tiks veltīts stratēģijas realizācijas nodrošināšanas metodei.

Pieteikties

Uzņēmumu konsultācijas

image

Atkarībā no uzņēmuma specifikas, mēs veicam konsultācijas gan atsevišķu problēmu risināšanā, gan izstrādātās Stratēģijas veiksmīgas realizācijas pavadības un kontroles konsultācijas ilgākā periodā.

Pieteikties

Specializētas konsultācijas

image

Balstoties uz mūsu pieredzi un piesaistot pārbaudītos sadarbības partnerus, risinām arī citas uzņēmumu problēmas. Veiksmīgi pēdējā laikā projekti ir
• Personāla motivācijas sistēmas izstrāde un ieviešana
• Ražošanas uzņēmumu veiksmīgā pāreja no gabala darba apmaksas uz stundas apmaksu
• Uzņēmuma operatīvo mērījumu un kontroles sistēmas izstrāde un ieviešana

Pieteikties

Uzņēmuma vadības on-line konsultācijas

image

Mūsu klientiem ar kuriem ir notikusi sadarbībā, mēs dodam iespēju ilgtermiņā saņemt pastāvīgās on-line vadības konsultācijas par aktuālām tēmām pēc viņu vajadzības

Pieteikties