Valpro

SIA VALPRO atzinīgi novērtē abpusēju sadarbību ar SIA “B4B Solutions” Georgija Buklovska personā, kura profesionālā pieeja un pieredze ļāva saprast nepieciešamās izmaiņas uzņēmuma biznesa procesos.  Izcili sagatavoti uz uzņēmuma praktiskiem piemēriem semināri ievirzīja uzņēmuma vadības komandu LEAN, TOC metodoloģijā. Izmantojot iegūtās zināšanas ir izdevies uzlabot pasūtījumu izpildes disciplīnu (fokuss uz pudeles kakliņiem), palielinot mazo produktu partiju (paradigmas maiņa par lielām partijām, delta T-delta OE lielākā par 0) ar lielu dažādību ražošanu un samazinot kopējās izmaksas (fokuss un caurlaidības celšanu). Vislielākais ieguvums no sadarbības ir uzņēmuma vadības lēmumu paradigmas maiņa un virziena nospraušana turpmākajām pārmaiņām.

Ruslans Sosinovičs
Ražošanas vadītājs