Preco

TOC grāmatvedības piegājiens ļāva sarežģītas lietas redzēt vienkāršāk, ātrāk un ticamāk. Ar TOC var vieglāk redzēt papildus iespējas Caurlaides- T palielināšanai. Arī komandas apmācības ir vienojošs un kopējs skats uz uzņēmuma procesiem.

Valdis Pabērzs
Valdes priekšsēdētājs