4 izpildes disciplīnas

McChesney, Huling, and Covey

“Liela daļa uzņēmumu nesasniedz vēlamos rezultātus un izaugsmi, jo viņiem nav definēts skaidrs, konkrēts un liels Mērķis vai arī trūkst stratēģijas tā sasniegšanai. Bet dažkārt uzņēmumiem nav precīzas un funkcionējošas mērījumu un izpildes kontroles sistēmas. “4 izpildes disciplīnas” ir unikāla grāmata, kas sniedz skaidru un konkrētu biznesa vadības operacionālo sistēmu, ar kuras palīdzību var panākt mērķu sasniegšanu. Šī grāmata ir viena no tām, kas allaž atrodas man pa rokai. Es tajā bieži ieskatos, lai pārliecinātos, ka manis pieņemtie lēmumi ir pareizi.”
Georgijs Buklovskis

€ 20.50 Pasūtīt