Forevers

Pateicamies Jums par auglīgo sadarbību. Bez šaubam, Jūs esat visvadošākais speciālists Ierobežojuma teorijas jautājumos Latvijā. Pateicoties sadarbībai ar Jums, mūsu uzņēmums iepazinās ar Ierobežojuma teorijas pamatjēdzieniem. Daži paņēmieni un izstrādes, kas tika iegūti no semināriem atrada savu pielietojumu uzņēmuma darbā. Jūsu konsultācijas palīdzēja konkrētu ražošanas uzdevumu risināšanā. Ceram uz turpmāku sadarbību!