4PLUS

Ar Georgiju Buklovski pirmoreiz satikos, kā ar BEA ekspertu. Man ļoti patika viņa profesionālā pieeja. Viņš nenāca ar ātrām receptēm, bet iedziļinājās mūsu darbības jomas specifikā un palīdzēja izprast kā ierobežojuma teoriju, jeb TOC loģiku pielietot mūsu uzņēmumā, lai tā dotu praktisku labumu. Georgija konsultācijas prasa abu pušu ieinteresētību un praktisku iesaisti, datu apkopošanā un analīzē. Rīcības plāna sagatavošanā un darbā ar komandu, lai mērķis tiktu sasniegts. Rezultātu sajutām ātri un tas dod labumu arī šodien, tomēr paskatoties atpakaļ varu teikt, ka galvenais ieguvums ir iegūtais domāšanas veids. Tas palīdz un nepieviļ mainīgajā vidē un nepārtrauktajā pārmaiņu procesā.

Druvis Paeglis
Valdes priekšsēdētājs